Larviks andre sandsvalebygg

16.06.2015 19:50

De to karene Tor Melseth og Svein Rynning har i flere år hjulpet sandsvaler i området med å finne egnede hekkeplasser. I år har de, med god hjelp fra Anders Mæland og Arild Knutsen, bygget og satt opp sitt andre sandsvalebygg. Denne gangen på Lauvmoa, ved bredden av Nummedalslågen.

Tekst: Jørulf Vullum. Basert på opplysninger fra Tor Melseth og Svein Rynning.

Plasseringen av sandsvalehotellet er ikke tilfeldig valgt. Den utvalgte plassen på Lauvmoa er på toppen av en sandskrent som går ned mot Nummedalslågen. Sandsvalene har hekket i denne skrenten årlig i lengre tid, og gjør det fortsatt. Kolonien har vært utsatt for predatorer som graver ut reirgangene. Ved kraftig nedbør har den vært veldig utsatt for utrasing. For å begrense disse skadene på kolonien, valgte byggherrene å tilby sandsvalene 72 flom- og predatorsikre leiligheter i tillegg til sandskrenten.

Rørene heller litegrann for å drenere eventuell fukt ut mot reiråpningen   Foto: Tor Melseth

 

Nesten hele konstruksjonen ble bygget innendørs i løpet av vinteren. Dette er en forholdsvis lett konstruksjon, så da våren kom var det bare å bære kassene ut på en tilhenger å kjøre dem til Lauvmoa. Der ble de så løftet opp på en ferdig ramme, tilpasset størrelsen på kassene.


Svein viser fram rørene som fungerer som reirganger. De har avtakbare lokk i bakkant for å gjøre det enkelt å komme til senere for vedlikehold og påfylling av sand.   Foto: Tor Melseth

 

Sandsvalebygget de har laget på Lauvmoa er etter samme prinsipp som  sandsvalehotellet de satte opp i fjor på Gjone noen få kilometer oppstrøms Lågen. På Lauvmoa er det satt opp fire kasser inntil hverandre, hver med 18 flygehull og reirganger. Flygehulla har en diameter på 40 mm. Reirgangene består av 75 cm lange rør med diamer på 125 mm. Disse rørene fungerer som reirganger og heller litegrann for å drenere ut evt fukt og kondens til reiråpningen. Rørene er halvfylte med sand slik at sandsvalene får grave ut sine egne reirganger, slik som de fra naturens side helst vil gjøre. Mellom rørene er det valgt å ikke isolere, men heller la luftsirkulasjonen stå for avkjølingen. Plasseringen i terrenget sørger for at skogen dekker for sola når den er på sitt høyeste. Det skal hindre at kassene blir for varme. Hele konstruksjone er montert oppå stolper for å hindre tilgang for rovdyr som røyskatt og mink.

 

Her monteres en stødig ramme som alle kassene skal plasseres oppå.   Foto: Tor Melseth

 

Slik ser baksiden ut. Kassen til høyre har bakluka oppe slik at vi ser enden på alle reirgangene. Det mangler bare å legge tak.   Foto: Tor Melseth

 

72 nye, innflyttingsklare leiligheter ferdig bygget i tide, før sandsvalenes ankomst om våren.   Foto: Tor Melseth

 

Les også denne artikkelen i Østlands-Posten om sandsvalebygget på Lauvmoa.

 

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Melseth, T., Rynning, S. (2015). Larviks andre sandsvalebygg. Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/lauvmoa. (Hentet dd.mm.åååå)