Svalehuset i Leirskarddalen

08.11.2013 19:42

Rødreven kom gjerne og gravde ut en sandsvalekoloni i Leirskarddalen i Hemnes kommune i Nordland, og gjorde kolonien stadig mindre. Grunneier Ole-Ivar Øverleir ble gjort oppmerksom på britiske erfaringer med kunstige hekkeplasser for sandsvale. Ole-Ivar likte ideen og bestemte seg for å bygge en slik hjemme på gården ikke langt fra den naturlige kolonien. 

 

Det ble søkt  til fylkeskommunen om midler til innkjøp av byggematerialer, og sammen med Oddvar Øverleir og 5. - 9. klasse på Korgen Sentralskole ble den kunstige sandsvaleboligen bygd. Mai 2006 stod huset ferdig i tide før hekkesesongen startet. Huset er bygd med leca-blokker, det har totalt 32 reirganger i tre høyder, alle med hver sin reirkasse i enden.

Svalehuset utvendig. Huset er plassert helt inn i bakken for å holde en mest mulig stabil temperatur.   Foto: Jon Olav Larsen / Lofotenphoto.com

 

Reirgangene er 50 cm lange. dette ble oppnådd ved å snu to 25 cm høye lecablokker mot hverandre og føre et plastrør med innvendig diameter 5 cm inn i åpningen i lecablokkene. Rørene ble støpt fast i lecaen på begge sider. Lecablokkene med reirganger hviler på et noe smalere fundament som gir overheng i framkant. Det gjør det vanskeligere for predatorer å få tilgang til reirgangen. Det ble tilstrebet å få en svak helning på reirgangene for å unngå vannintregning inn til reirkassene. Det er brukt både korrugerte (ruglete) og slette rør uten å se noe forskjell på resultat i form av foretrukket reirgang.

Reirkassene er bygd som en enhetlig konstruksjon i vannfast sperrefiber i bakkant av lecablokkene og har ca dimensjon 25x25x30 cm. Det vanskeligste var å få god nok tetting mellom reirkassene og lecaveggen.

Fra innsiden kan reirkassene åpnes for å ringmerke sandsvaleungene.  Foto: Jon Olav Larsen / Lofotenphoto.com

 

Sandsvalereir med eggFoto: Jon Olav Larsen /  Lofotenphoto.com

 

Hver vår fjernes de gamle reirene og det etterfylles med sand for å gi sandsvalene følelsen av å grave ut sine egne reirhull. Både reirgangene og reirkassene fylles opp med anslagsvis 50-60% sand fra den tidligere naturlige kolonien like ved.

Allerede den første sommeren var de første sandsvalene på inspeksjon, men ingen valgte å hekke i den nye konstruksjonen. Men allerde i 2007, året etter inspeksjonen, valgte flere par å hekke i sandsvalehuset. Siden da har kolonien stadig vært i vekst.

De tre-fire første sesongene bodde det sandsvaler både i den naturlige skjæringa og den kunstige hekkeplassen, men nå er den naturlige skjæringa ikke lenger i bruk av sandsvaler. I 2013 var første året alle reirhullene var i bruk, til alt overmål ble det oppdaget at flere par fødde opp to kull i løpet av sommeren. Det har til og med forekommet at to par har hekket samtidig i samme kasse..

Det kan også nevnes at det ikke er bare svalene som er glad for at sandsvalehuset ble bygd. Kyrne på gården liker å legge seg å hvile ved kolonien mens sandsvalene flyr og fanger fluer og andre plageånder.

Les forøvrig NRK Nordlands artikkel om svalehuset her.