Norges første sandsvalehotell

22.09.2013 15:29

På en studietur til England for å se på tilrettelagte og restaurerte våtmarksområder, fikk Håvard Bjordal også se en "fuglekasse" for sandsvaler I Rutland Water Nature Reserve. Dette gjorde ham veldig lysten på å tilby sandsvalene et nytt bosted i Bergen.

Av Jørulf Vullum. Basert på informasjon fra Håvard Bjordal


I handa på veg hjem derfra hadde han med seg et hefte: Best practice guidelines - Artificial bank creation for Sandmartins and Kingfishers [1]. I april 2005 tok Håvard en ringerunde for å høre om noen ville være med å sponse materialer til "Norges første sandsvalehotell". Alle som ble spurt stilte opp, og bare èn måned senere, var konstruksjonen ferdig. Akkurat i de tider sandsvalene ankommer hekkeplassene.

Sandsvalehotellet på Haukås   Foto: Håvard Bjordal

På kommunal grunn på Haukås i Bergen står konstruksjonen. Like ved ei elv i et område som tidligere var dyrkamark, men som naturen med menneskers hjelp nå skal få tilbake, og som forhåpentligvis blir til en attraktiv våtmark for fugler igjen.

 

Slik er Håvards egen beskrivelse av sandsvalehotellet:
Sandsvalehuset på Haukås er bygd som ein halvmåneforma kasse av lecablokker som er plassert på eit nes tett ved ei lia elv. Torva vart spadd bort og blokkene vart plasser på eit fundament av trykkimpregnert plank. Den avrunda forma som vender mot elva vart forma ved å hogge litt av blokkene med øks. Dette vart mura opp på vanleg måte med mørtel og armering. På framsida vart det laga ei rekke hol med litt varierande diameter ca. 5 cm. Det har vore ulike råd for storleik, form og korleis kanalen innafor innflygingsholet skal vere. Derfor er det i dette tilfellet variert og notert systematisk korleis dei ulike hola er utforma. Nokre hol er forlenga med eit dreneringsrøyr med Ø = 5 cm og med lengde 15 – 30 cm.

Foto: Håvard Bjordal

Heile konstruksjonen er fylt med fin, nesten leiraktig sand. Det er lagt litt sand i alle hol, men mengda varierer frå svært lite til full. Slik sand er tilrådd fordi sandsvalene nettopp er tilpassa for å grave ut eigne reirhol i sandbankar. I tillegg er det oppført detaljopplysningar om korleis tilhøva varierer i ulike hol. Kjem det svaler her seinare, kan dette brukast til å sjå om svalene har bestemte preferansar. I så fall får vi erfaring – som kan gjere nye prosjekt endå meir treffsikre. Det finst ingen fasitsvar på korleis ein ideell sandsvalekoloni skal lagast. Her er der det berre å prøve seg fram. Engelske sandsvalehus viser også svært varierande form og storleik. Med kjennskap til sandsvala så er det berre å la fantasi og kreativitet styre! 

 

Suksess, men ikke umiddelbart.

Selv om sandsvalehotellet stod ferdig i tide til hekkesesongen i 2005 var det ingen interesse å spore blant sandsvalene det første året. Det antydes at sandsvalene velger seg ut hekkeplass allerede året i forveien [2]. I så fall hadde det vært en grei forklaring på hvorfor hotellet stod tomt denne sesongen. Men sandsvalene valgte seg andre steder også de neste årene. Faktisk skulle hotellet stå tomt i hele åtte hekkesesonger før det ble tatt i bruk.

Foto: Anders Bjordal

Men omsider... I 2013 ble det suksess. Hele ni par flyttet inn i hotellet, seks av dem valgte å bosette seg i toppetasjen. Alle ni parene valgte å bo i reirhull uten rør innmontert for å forlenge reirgangen, og alle valgte seg reirhull som var enten halvfulle eller helt fulle av sand. Det er nok ikke unaturlig siden sandsvalene over tid har utviklet viljen til å grave ut sine egne reirganger.

Mating av unger.   Foto Sindre Aven

 

Foto: Sindre Aven

Det hevdes at sandsvaler blir preget til å bruke hekkeplasser som ligner de de selv vokste opp i [2], og nå som sandsvalehotellet omsider er blitt tatt i bruk, er det ikke usannsynlig at sandsvalene kommer tilbake neste år.

 

 

Litteratur:

[1]
Hopkins, L. (2001)  Best practice guidelines Artificial Bank Creations for Sand Martins and Kingfishers . The Invironment Agency. 29s.

[2]
Cowley, E. (2009) Sand Martin artificial breeding sites. Kirkcudbright, Scotland: Cowley, E.

 

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Bjordal, H. (2013). Norges første sandsvalehotell.Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/norges-første-sandsvalehotell. (Hentet dd.mm.åååå)