Norges største tilrettelagte sandsvalekoloni?

22.08.2013 15:20

NorStone Tau i Rogaland er en del av HeidelbergCement Group som er verdens største produsent av pukk og grus. Konsernet skal være det første i bransjen som har innført interne retningslinjer for hvordan man skal legge til rette for biologisk mangfold. På Tau har det resultert i noe som antakelig er Norges største "fuglekasse".
 

I lagerhaugene ved kaia til Norstone Tau i Rogaland pleide 20-50 par sandsvaler å grave sine reirganger og bygge reir. Dette var egentlig ikke fordelaktig for noen. Sandsvalene hadde en høyst utrygg boplass, samtidig som deres reirrester og avføring forringet kvaliteten på sandmassene. Det er utrolig hvor mye ekskrementer sandsvalene kan produsere i løpet av hekkeperioden. Ungenes avføring kommer i "poser" som foreldrene tar med ut i nebbet og slipper like utenfor reirgangen.

 
 Det blir mye avføring utenfor reirhullene når det er mye fugl...   Foto: NorStone
 
For å slippe unna denne problematikken ble det sett etter alternativer i nærområdet for å lokke fuglene til et sted der de kunne hekke i fred uten å være et problem for driften. I utkanten av produksjonsområdet lå det et stort, nesten urørt overskuddsdeponi med veldig finkornet knust grus. Dette deponiet ble i løpet av flere år godt komprimert på naturlig vis. For å lokke sandsvalene bort fra lagerhaugene  ble det i 2009 gravd ut ei skjæring i dette deponiet. Samtidig fikk hjullasterførerne beskjed om å ikke ta masse fra lagerhaugene på slik vis at det ble attraktive skjæringer til sandsvalene.
Skjæringa er klar til innflytting.   Foto: NorStone
 
Det gikk ikke lenge før sandsvalene fant ut at den nye skjæringa var bedre enn den gamle, for allerede det første året hadde alle svalene pluss en hel del fler funnet fram til den nye skjæringa. Og det ble det ikke et eneste reirhull i lagerhaugene. Med nesten 300 reirhull på den nye lokaliteten ble dette en av Norges største sandsvalekolonier, og sannsynligvis den største spesielt tilrettelagte kolonien. Men som alle andre bratte skjæringer, så raste også denne skjæringa ut. Heldigvis etter at hekkesesongen var avsluttet.
 
Suksess i den spesielt tilpassede sandskjæringa.   Foto: NorStone
 
Før neste hekkesesong ble utraste masser erstattet og komprimert av en stor gravemaskin før det til slutt ble gravd ut en ny skjæring. Også denne skjæringa  raste deler ut av. Det har vært prøvd forskjellige løsninger, blant annet med å mure opp den nederste delen med stor stein, men også da raste deler av skjæringa ut. Og slik har det vært hvert år; utrasinger som har måttet bli restaurert.
Å hjelpe sandsvaler med bolig på denne måten er ressurskrevende da det krever minst èn årlig restaurering av sandfasaden med bruk av mannskap og store maskiner som helst skulle vært brukt til produksjonen i bedriften i stedet. 
 
På grunn av vegen som går oppå sandsvaleskjæringa, så må utraste masser erstattes i stedet for å lage ny skjæring bakover i deponiet.   Foto: NorStone
 
Derfor har det vært jaktet hardt og tenkt mye for å finne arbeidsbesparende metoder for å kunne hjelpe sandsvalene med boplass.
 
Det jobbes nå med nye idèer som har oppstått. Og til våren skal de prøves ut......