Norges største tilrettelagte sandsvalekoloni?

22.08.2013 15:20

NorStone Tau i Rogaland er en del av HeidelbergCement Group som er verdens største produsent av pukk og grus. Konsernet skal være det første i bransjen som har innført interne retningslinjer for hvordan man skal legge til rette for biologisk mangfold, og særlig sandsvale (Riparia riparia) [1]. På Tau i Rogaland har det resultert i noe som antakelig er Norges største "fuglekasse"

Tekst: Jørulf Vullum. Basert på informasjon fra NorStone v/Svein Tønnesen  
 

I lagerhaugene ved kaia til Norstone Tau i Rogaland pleide 20-50 par sandsvaler å grave sine reirganger og bygge reir. Dette var egentlig ikke fordelaktig for noen. Sandsvalene hadde en høyst utrygg boplass, samtidig som deres reirrester og avføring forringet kvaliteten på sandmassene. Det er utrolig hvor mye ekskrementer sandsvalene kan produsere i løpet av hekkeperioden. Ungenes avføring kommer i "poser" som foreldrene tar med ut i nebbet og slipper like utenfor reirgangen.

 
 Det blir mye avføring utenfor reirhullene når det er mye fugl.   Foto: NorStone/Svein Tønnesen
 
For å slippe unna denne problematikken ble det sett etter alternativer i nærområdet for å lokke fuglene til et sted der de kunne hekke i fred uten å være et problem for driften. I utkanten av produksjonsområdet lå det et stort, nesten urørt overskuddsdeponi med veldig finkornet knust grus. Dette deponiet ble i løpet av flere år godt komprimert på naturlig vis. For å lokke sandsvalene bort fra lagerhaugene  ble det i 2009 gravd ut ei skjæring i dette deponiet. Samtidig fikk hjullasterførerne beskjed om å ikke ta masse fra lagerhaugene på slikt vis at det skulle oppstå attraktive hekkeskjæringer til sandsvalene.
Sandkjæringa er klar til innflytting.   Foto: NorStone/Svein Tønnesen
 
Det gikk ikke lang tid før sandsvalene fant ut at den nyetablerte sandskjæringa var bedre enn den gamle, for allerede det første året hadde alle svalene pluss en hel del fler funnet fram til den nye skjæringa. Og det ble det ikke et eneste reirhull i lagerhaugene. Med nesten 300 reirhull på den nye lokaliteten ble dette en av Norges største sandsvalekolonier, og sannsynligvis den største spesielt tilrettelagte kolonien. Men som alle andre bratte skjæringer, så raste også denne skjæringa ut. Men heldigvis skjedde dette etter at hekkesesongen var avsluttet.
 
Hekkesuksess i den spesielt tilpassede sandskjæringa.   Foto: NorStone/Svein Tønnesen
 
Før neste hekkesesong ble utraste masser erstattet og komprimert av en stor gravemaskin, før det til slutt ble gravd ut en ny sandfasade. Også denne gangen raste deler av fasaden ut. Det har vært prøvd forskjellige løsninger, blant annet med å mure opp den nederste delen med stor stein, men også da raste deler av skjæringa ut. Og slik har det vært hvert år; utrasinger som har måttet bli restaurert.
Å hjelpe sandsvaler med bolig på denne måten er ressurskrevende da det krever minst èn årlig restaurering av sandfasaden med bruk av mannskap og store maskiner som helst skulle vært brukt til produksjonen i bedriften i stedet. Likevel er det ikke tvil om at kunstige sandfasader kan egne seg som hekkeplass for sandsvaler hvis de etableres på en god måte.
 
På grunn av vegen som går oppå sandsvaleskjæringa, så må utraste masser erstattes i stedet for å lage ny skjæring bakover i deponiet.  Foto:NorStone/Svein Tønnesen
 
 
 
Litteratur:

[1]
Wollschläger, M. og Gölzer, T. (u.å.)  Biological Best Practice -Overwiev. Nesting Aid for Sand Martin Birds.  Hidelberg Cement. 

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Tønnesen, S. (2013). Norges største tilrettelagte sandsvalekoloni?. Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/norges-største-tilrettelagte-sandsvalekoloni. (Hentet dd.mm.åååå)