NorStone Tau fortsetter tilretteleggingen for sandsvaler

18.06.2014 21:38

NorStone på Tau i rogaland har i flere år vedlikeholdt en kunstig sandskjæring for både å hjelpe sandsvalene med boplass, og å holde dem unna lagerhaugene på anlegget. Dette har fungert godt, men det har vært en veldig ressurskrevende aktivitet. Som et forsøk på å redusere det årlige vedlikeholdet prøver NorStone nå ut en ny type kunstig hekkeplass som skal kreve begrenset med vedlikehold. I den forbindelse har de innenfor produksjonsområdet nå bygd et nytt sandsvalehotell.

Les om den kunstige sandskjæringa til NorStone her.

I fjor sommer fikk Svein Tønnesen, pådriver for dette prosjektet i NorStone, overta noen kraftige glassfiberrør med diameter på 1,4 meter som ble til overs fra et kraftverk i Suldal. De ble fraktet til Tau, og i løpet av høsten ble det boret ca 200 hull med en diameter på ca 5 cm. I tillegg ble det boret huller i et korrugert veirør med 1,2 meters diameter.

Noen av rørene var så kraftige at det måtte spesialutstyr til for å lage hullene.   Foto: NorStone


Etter at hullene var ferdig boret ble rørene kjørt til et rolig område i steinbruddet og satt opp på høykant. Der ble de fylt helt opp med sand. Det ble brukt 3 forskjellige typer sand for å se om sandsvalene foretrekker en av sandtypene foran de andre typene.


Rørene ble montert og fylt med sand allerede i februar så sanda skulle få tid til å sige sammen og "sette" seg    Foto: NorStone


Det er tydelig at sanda har seget sammen i løpet av ettervinteren og våren.   Foto: NorStone


Det eneste som gjenstår her er å legge et lag jord eller torv på toppen til tak.   Foto: NorStone


Foreløpig har ikke sandsvalene vist interesse for sandsvalehotellet på Tau. Som et resultat av dette ble et av rørene flyttet nært den kunstige skjæringa der sandsvalene også i år valgte å slå seg ned, for å se om de er villige til å flytte inn da. Også det uten at noen flyttet inn.

Sandsvalehotellet er satt opp i en del av steinbruddet der NorStone ønsker å etablere en park for biologisk mangfold. Tanken med den er å vise hvor mye liv det kan være i et slikt goldt landskap som et steinbrudd representerer. Det ønskes å tilrettelegge for alt av insekter, amfibier, planter, dyr og fugler som er tilpasset slike habitater for senere å kunne bruke det til undervisning.