Nytt sandsvalebygg på Lauvmoa

15.05.2018 21:27

På Lauvmoa ved Nummedalslågens bredder har det i lang tid vært en sandsvalekoloni. Den har vært utsatt for både predatorer og utrasinger. I 2015 bygde Tor Melseth og Svein Rynning, med hjelp av gode venner, et stort  sandsvalehotell  som de satte ut på denne lokaliteten [1]. Uflaksen slo til for fullt og hele konstruksjonene raste ut under en storflom samme høst. Nå har de to driftige fuglevennene bygget et nytt svalebygg. Dette ble klart til innflytting like før årets hekkesesong.

Tekst: Jørulf Vullum: Alle foto: Tor Melseh og Svein Rynning
 

Øverst i en bratt sandskråning som går helt ned til elva har de to karene tatt spaden fatt og justert sandfasaden på de øverste 2-2,5 metrene slik at den ble loddrett. Det er slik sandsvalene helst vil ha det. På toppen av denne sandskrenten har de bygget en kasse med kunstige reirganger av plastrør. Sandsvaler graver som regel ut nye reirganger hvert år. Derfor er de kunstige reirgangene delvis fylte med sand.

Utgraving av sandfasader kan noen ganger være krevende.

 

Mellom rørene ble det også fylt sand for lydisolering og for å unngå overoppheting fra sola. Det ble lagt på plater til tak og vanntett presenning over for å holde alt sammen tørt. Til slutt ble det hele tildekket med sand og forankret i trær i bakkant. Slik går i alle fall ikke konstuksjonene tapt hvis det skulle komme nye utrasinger. 

Rørene fungerer som reirganger. De er ca 75 cm lange og har en diameter på 125mm   

 

Reirganger i to høyder

 

Under hele arbeidet var sandsvalene i området og viste interesse for plassen. Så nå gjenstår det bare å se hvordan sandsvalene tar i mot den nye boplassen..

 

Her burde sandsvaler kunne trivest.

 

 

Referanser:

Vullum, J. (2015). Larviks andre sandsvalebygg. Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/lauvmoa. (Hentet 15.05.2018)

 

 

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J., Melseth, T., Rynning, S. (2018). Nytt sandsvalebygg på Lauvmoa.Svalene Våre.

https://svalenevaare.com/news/nytt-sandsvalebygg-pa-lauvmoa. (Hentet dd.mm.åååå)