Sandsvalehuset på Hareid

14.10.2013 20:57

Det sies at på 50-tallet var sandsvalene blandt de aller mest tallrike fugleartene på Hareid. I det ene av grustakene i kommunen hekket det mellom 500 og 1000 par sandsvaler. Ca 1960 ble denne kolonien fjernet til fordel for ny riksveg. Etter det har det ikke vært mange sandsvaler i kommunen. I 2007 forsvant den aller siste sandsvalekolonien på Hareid. Også dette med menneskelig hjelp, da det skulle bygges en golfbane. Siden har ingen sandsvaler hekket her.

Av Jørulf Vullum, basert på Informasjon fra Kjell Mork Soot.

 

16 desember 1983 ble 934 dekar artsrikt våtmarksområde fredet ved opprettelsen av Grimstadvatnet naturreservat [1]. Formålet med vernet var å ta vare på eit næringsrikt vatn med tilhøyrande delar av vassdrag og myrområde, og det tilhøyrande rike, dyre- og plantelivet, i særleg grad for å kunne verne om ein rik fuglefauna [1]

Sandsvalehuset   Foto: Kjell Mork Soot 

Nesten helt på grensa til dette naturreservatet har Kjell Mork Soot og Stian Moldskred bygget leiligheter til sandsvalene i håp om å få dem tilbake til området. Huset er satt opp av lecablokker som har fått et par lag med slemming og sandfarge, og med torvtak som også en naturlig hekkeplass ville hatt. I fronten av huset er det anlagt en dam helt inn til veggen for å redusere pågangen fra predatorer. Over vannflata på det nesten 10 meter lange sandsvalehuset er det laget 454 reirganger i åtte høyder. Reirgangene er laget av 75 cm lange rør med ca 6 cm diameter som er halvfulle av sand. Hver enkelt reirgang ender opp i en nummerert reirkasse, og samtlige reirkasser kan åpnes fra innsiden for ringmerking.

Sandsvalehuset innvendig   Foto: Solveig Espe 

Huset stod ferdig til hekkesesongen i 2011, men foreløpig har ingen fugler valgt å bosette seg i sandsvalehuset. Det har vært observert noen få tilfeller av sandsvaler som har sjekket forholdene, men da under meget ugunstige værforhold. Det er neppe matmangel i området, for nye undersøkelser viser at dette naturreservatet har en uvanlig stor tetthet av insekter.

 

Litteratur

[1]

Forskrift om naturreservat, Hareid. (1983). Forskrift om vern for Grimstadvatnet naturreservat og område med fuglelivsfredning for deler av øya Hareidlandet, Haredid kommune, Møre og Romsdal (FOR-1983-12-16-2011). Tilgjengelig fra https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011. Hentet 14.10.2013

 

Referanse til denne artikkelen:

Vullum, J., Soot, K., M. (2013).  Sandsvalehuset på Hareid.  Svalene Våre. https://svalenevaare.com/news/sandsvalehuset-i-hareid. (Hentet dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 


 

Forskrift om vern for Grimstadvatnet naturreservat og område med fuglelivsfredning for deler av øya Hareidlandet, Hareid kommune, Møre og Romsdal.