Taksvale hekker sammen med fjellvåk

14.07.2022 12:00

Et tilfeldig besøk hos en taksvalekoloni i et naturlig habitat i sør-Norge viser at taksvale (Delichon urbicum) og fjellvåk (Buteo lagopus) kan hekke svært nært inntil hverandre. Fra USA er det tidligere kjent at svaler og rovfugl kan være gode naboer og hekke i symbiose (Barker  et. al. 1994).

Tekst og foto: Jørulf Vullum

Fjellvåk (Buteo lagopus)
 

I en værbeskyttet fjellvegg like over tregrensa (ca. 950 m.o.h.) ble det i juli 2022 registrert at taksvale og fjellvåk hekker i symbiose -i en sameksistens hvor begge artene antas å ha en fordel av den andre partens tilstedeværelse. Det ble da fotodokumentert et taksvalereir med store unger ca. fire meter rett nedenfor et fjellvåkreir med en dununge i. Ut fra observasjoner på stedet kan man anslå at det i tillegg var 3-5 taksvalepar til som hekket like i nærheten. Forholdene på stedet medførte at det verken ble registrert eller lett etter flere taksvalereir på lokaliteten.

Taksvalereiret med en ungfugl som kikker ut

 

Fjellvåkreiret ligger på ei lita hylle ca. 4 meter over taksvalereiret, som henger oppunder et overheng i berget

I fjellvåkreiret kan man skimte en dununge


Fjellvåken er neppe noen reell fare for taksvala, da taksvala med stor sannsynlighet ville utmanøvrert en jaktende fjellvåk. Fjellvåken er dessuten en smågnagerspesialist av rang, og slår sjelden annen fugl enn ryper, vadere og ender. (Potrovsky et. al. 2014)
Ved å hekke sammen blir det flere øyne til å følge med, og fjellvåken får tidligere beskjed om farer som nærmer seg. Til gjengjeld holder fjellvåken andre, potensielt farligere, rovfugler unna hekkeområdet. 
En lignende sameksistens mellom låvesvaleer kjent fra flere tilfeller mellom fiskeørn (Pandion haliaetus) og flere spurvefuglarter, deriblant tresvale (Tachycineta bicolor) og låvesvale (Hirundo rustica) (Barker et. al. 1994).

 Litteratur:
Barker, E. et al. (1994) Birds breeding in or beneath Osprey nests in the Great Lakes basin, Wilson Bulletin 106(4): 743-749. 

Pokrovsky, I., Ehrich, D., Ims, R.A. et.al (2014). Diet, nesting density, and breeding success of rough-legged buzzards (Buteo lagopus) on the Nenetsky Ridge, Arctic Russia.  Polar Biol 37, 447-457 (2014). https://doi.org/10.1007/s00300-013-1441-2  (Hentet 14.07.2022).

Referanse til denne artikkelen:
Vullum, J. (2022). Taksvale hekker sammen med fjellvåk. Svalene Våre. SvaleneVaare.com/news/taksvale-hekker-sammen-med-fjellvak (Hentet dd.mm.åååå).