Svalene Våre startet opp våren 2010. Tanken var å følge med de tre artene våre; låvesvale, sandsvale og taksvale som alle har bosatt seg på en gård i midt-Norge. Men slik ble det ikke. I løpet av det første året ble mye informasjon om svaler samlet inn fra ulike hold, og Svalene Våre ble etterhvert det stedet hvor all denne informasjonen ble samlet. Etter fire hekkesesonger valgte Svalene Våre å anskaffe et eget domene; SvaleneVaare.com. Samtidig ble også siden noe endret for å gjøre det enklere for interesserte å finne den informasjonen de søker.

I 2013 startet Svalene Våre et landsomfattende prosjekt med innhenting av informasjon, kartlegging og presentering av alle Sandsvalebygg i Norge. Kartleggingen antas å fortsette inn i 2014, og med hjelp fra publikum så kan prosjektet i ettertid også holdes oppdatert med tanke på nye byggverk til sandsvalene.

I 2014 ble et prosjekt med bygging av et sandsvalebygg påbegynt. Dette bygget skulle erstatte en naturlig sandfasade med en stabil hekkebestand, ettersom fasaden etter hvert ble veldig arbeidssom å vedlikeholde på manuelt vis. Dette prosjektet endte i 2019 opp i rapporten Sandsvaler -Fra sandtak til sandsvalebygg

 

Alle har forbedringspotensiale -også Svalene Våre.

Har du en kommentar, ris, ros, tips, historie, triks, ide om noe som mangler, korrigeringer, eller noe som helst annet som kan være av interesse så send gjerne en e-post til SvaleneVaare@gmail.com

Bruk samme e-postadresse hvis du har bilder eller artikler som kan brukes som illustrasjoner. Det er nok ingen godtgjørelse å få, men du får vist de fram, og navnet ditt og/eller en relevant nettadresse plasseres sammen med bildet. Selvfølgelig beholder du selv alle rettigheter til bildene, og kan når som helst be om å få de fjernet fra Svalene Våre.

 

Tenker du på å sette i gang et prosjekt av et eller annet slag om eller med svaler så ta kontakt på e-post. Kanskje kan Svalene våre bidra og være til hjelp.

 

© Copyright

Alle bilder og tekst er beskyttet i henhold til Åndsverksloven, og tilhører Svalene Våre hvis ikke annet er oppgitt.

Gjengivelse og kopiering av innhold må på forhånd avtales med Svalene Våre, bare ta kontakt på SvaleneVaare@gmail.com. Unntatt er bruk til undervisning og opplæring, såfremt kilde oppgis.

 

Takk til: (I alfabetisk rekkefølge)

Aarvak, Tomas

Barrett, Rob

Bell, Julian   http://www.naturalbornbirder.com/

Bidtnes, Jostein

Bjordal, Anders

Bjordal, Håvard

Cowley, Edward   http://www.sandmartintrust.org.uk/

Eggen, Martin   www.lofotenbirding.no/

Grønningsæter, Frank

Haugskott, Trond   Haugskott.com

Heggøy, Oddvar

Jensen, Stein Arne   http://www.flickr.com/photos/steinarnejensen/

Larsen, Jon Olav   Lofotenphoto.com

Legnell, Bengt

Melseth, Tor

Mork Soot, Kjell   fugler.com/

Riise, Knut   http://www.knutsfugler.blogspot.com

Rynning, Svein

Størkersen, Øystein

Syvertsen, Per Ole

Tønnesen, Svein

Westby, Trond   http://www.trondwestby.wordpress.com/

Zakariassen, Rune 

Øverleir, Ole-Ivar

 

Kilder:

A handbook to the swallows and martins of the world

Artsobserasjoner.no

Avibase.org

Birdlife.org

Birdguides.com

birdsofbritain.co.uk

biologists.org

Conservationevidence.com

Countryliving.co.uk

Gyldendals store fugleguide

Hirundorustica.com

Norges dyr

Norsk fugleatlas, NOF

Norsk Ornitologisk forening

Royal Society for the Protection of Birds, RSPB

The Sand Martin Trust

Wikipedia.org

Commonswift.org

+ + + en hel del fler....