© Copyright

Alle bilder og tekst på denne nettsiden er beskyttet i henhold til Åndsverksloven, og tilhører Svalene Våre hvis ikke annet er oppgitt.

Gjengivelse og kopiering av innhold må på forhånd avtales med Svalene Våre, bare ta kontakt på SvaleneVaare@gmail.com. Unntatt er bruk til undervisning og opplæring, såfremt kilde oppgis.
 

Har du et spørsmål? Eller tenker du på å sette i gang et prosjekt av et eller annet slag om eller med svaler? 

Bli da gjerne med i facebookgruppa Sandsvalebygg. Denne sida har utviklet seg til å bli en kommunikasjonskanal for alle med en generell interesse for sandsvalers ve og vel, men også for de andre svaleartene våre.Der finnes mange dyktige og hjelpsomme folk som i blant kan svare på det mest utrolige som angår svalene våre. Du kan også ta kontakt på e-post; SvaleneVaare@gmail.com  

------------------------------------------------------

Svalene Våre startet opp våren 2010. Tanken var å følge med de tre artene våre; låvesvale, sandsvale og taksvale som alle har bosatt seg på en gård i midt-Norge. Men slik ble det ikke. I løpet av det første året ble mye informasjon om svaler hentet inn fra ulike hold, og Svalene Våre ble etterhvert det stedet hvor all denne informasjonen ble samlet. Etter fire hekkesesonger valgte Svalene Våre å anskaffe et eget domene; SvaleneVaare.com. Samtidig ble også siden noe endret for å gjøre det enklere for interesserte å finne den informasjonen de søker.

I 2013 og 2014 gjennomførte Svalene Våre et landsomfattende prosjekt med innhenting av informasjon, kartlegging og presentering av alle Sandsvalebygg i Norge. Det er en økende interesse for å hjelpe sandsvalene, og det blir stadig flere sandsvalebygg rundt om i Norge. Med hjelp fra dere der ute så kan prosjektet i ettertid også holdes sånn noenlunde oppdatert.

I 2014 ble et eget prosjekt med bygging av et sandsvalebygg påbegynt. Dette prosjektet endte i 2019 i rapporten: Sandsvaler -Fra sandtak til sandsvalebygg.

Senere ble dette prosjektet videreført ved at fasaden ble erstattet av en trevegg med forborede reirhull. Bak veggen er det sand som sandsvalene selv kan grave sine reirganger i. Erfaringer fra dette prosjektet endte opp i rapporten Sandsvaler -Bygging av kunstig hekkefasade.

Svalene våre har de senere år, i samarbeid med BirdLife, gjennomført tiltaksrettede kartlegginger og habitatforbedrende tiltak ved flere forfalne sandsvalelokaliteter.