Bok:  A handbook to the Swallows and Martins of the world

Forfatter: Angela Turner. Illustrasjoner: Chris Rose
 
Dette er ei omfattende, engelskspråklig bok som går grundig gjennom alle verdens svalearter. Boka er forfattet av Angela Turner og godt illustrert av Chris Rose. Boka er på hele 258 sider, ble utgitt i 1989 og er derfor ikke oppdatert på nyere kunnskap. Det er nærliggende å tro at utbredelse og bestandsstørrelse til enkelte av artene er det temaet det har kommet mest ny kunnskap om de senere årene, med digitale verktøyer hvor enhver kan melde inn observasjoner. Fremdeles er A handbook to the Swallows and Martins of the world  nesten som en bibel å regne for de ivrigste svaleentusiastene.
 

          

A handbook to the Swallows and Martins of the world.    Foto: Amazon.com

 

Innledningsvis tar boka for seg informasjon om de forskjellige svalefamiliene. Temaer som klassifisering, utbredelse, trekk, føde, oppførsel, hekkebiologi og bestandsstørrelser gåes grundig gjennom fra flere vinklinger.

Neste seksjon i boka består av skisser av de ulike artene som også følges av en kartillustrasjon og en kort tekst for innledende informasjon om utbredelse og identifisering av de enkelte artene. Dette er bokas viktigste del og de detaljerte og tydelige skissene er til god hjelp for å skille de forskjellige svaleartene fra hverandre. Skissene er ordnet slik at arter som raskt kan forveksles er på samme side/skisse. Hver enkelt skisse har i tillegg fått sitt eget nummer som viser til et eget kapittel i tekstavsnittet.

Den neste store bolken i denne boka er tekstavsnittet. Hver enkelt art har fått sin egen omtale. Her er det detaljerte artsbeskrivelser og inngående informasjon om temaer som klassifisering og underarter, utbredelse, habitat, trekk, hekkebiologi, lydytring og mye mer. Her er det samlet virkelig mye informasjon.

Til slutt kommer en rikholdig kildehenvisning /bibliografi på mer enn 20 sider. Dette er informasjon som kan oppsøkes hvis man skulle ha behov for særdeles inngående kunnskap om de enkelte svaleartene.

Alt i alt er dette ei meget informativ og praktisk bok, men kanskje først og fremst et kvalitets oppslagsverk for den som søker grundig kunnskap og informasjon om svaler fra hele verden. A handbook to the Swallows and Martins of the world selges ikke lenger gjennom bokhandlere eller andre forhandlernettverk, så boka kan være vanskelig å oppdrive. Men den finnes fra tid til annen brukte eksemplarer til salgs på internett.