Klippesvale for første gang i Norge

13.02.2014 19:36

Klippesvale er en art som vanligvis holder til i Middelhavsregionen og østover i Asia. 5. Mai 2011 dukket det opp ett eksemplar av arten på Hernar utenfor Bergen [1]. Dette er den første og foreløpig eneste dokumenterte observasjonen av klippesvale i Norge. Den heldige observatøren var Julian Bell, og her er hans egen beretning om det interesante funnet.

Tekst og foto: Julian Bellhttp://www.naturalbornbirder.com/

 

Helt siden jeg flyttet til Øygarden i 2003 visste jeg at Hernar hadde potensiale for sjeldenheter. Det var derimot ikke før 2008 at jeg begynte å besøke øyen. Siden den gangen har jeg forsøkt å ta båtturen ut dit en gang i uken dersom det er mulig. Disse turene har gitt gevinst i form av sjeldne fugler flere ganger, med blant annet østsanger, hauksanger, tartarpiplerke og gulbrynsanger.

Klippesvale

De hvite flekkene på stjerfjærene er et av de sikreste tegnene for å skille klippesvala fra sandsvala.

Øygarden har aldri blitt dokumentert som noen utpreget magnet på sjeldne fugler om våren. Dette kan skyldes at mange (meg selv inkludert) har satset på å telle trekkende sjøfugler fra Skogsøy. Gulnebblomtrekket seint i april og i tidlig mai er noe jeg og flere har sterkt fokus på – ofte på bekosting av andre ting. "Gode" vårfugler på Hernar har derimot hittil vært få, men i Hordalandsammenheng finnes det nevneverdige arter som blant annet rosenfink, rosenstær, svartrødstjert og gulsanger.

Etter en dag med snekkerarbeid på huset, der jeg muligens knakk høyre pekefinger, hadde jeg valget mellom legevakten og Hernar. Heldigvis valgte jeg Hernar. Inspirert av siste nytt på Shetland og Fair Isle var forventingene som vanlig høye. Men tiden skulle vise at de ikke var høye nok - for en gangs skyld! Håpet var å finne en rødstrupesanger, mens de virkelig forventingene var en fluesnapper eller en buskskvett.


Stjerten hos klippesvala er i motsetning til hos sandsvala ukløftet.

Bortimot den første fuglen jeg fikk øye på etter å ha kommet i land var en svale som åpenbart krevde mer oppmerksomhet – selv at jeg fikk mindre enn et sekund på første visning. På andre visning kunne jeg knapt tro mine egne øyne – klippesvale! Ikke mulig tenkte jeg, og fyrte av noen skudd med kamera. Dokumentasjonen var sikret. Helt utrolig! Det var temmelig overskyet og lyset var vanskelig for fotografering. Selv om jeg har en del efaring med arten tok jeg en kjapp telefon til en fuglekompis for å forsikre meg om at alt stemte før jeg tok kontakt med "de voksne" fuglefolkene som la ut observasjonen på BV-systemet og Artsobservasjoner.

Klippesvale.

Etter dette var det ikke fred å få. Fuglen forsvant i lengre perioder og flere ganger trodde jeg at den hadde dratt sin vei. Jeg trodde i utgangspunktet at dette dreide seg om andre funn for Norge, men fikk vite at det var godt mulig det første dokumenterte funn. Dermed blir de neste timene temmelig spente. Sikre bedre bevis, informere omverden, svare telefon og holder styr på fuglen. Heldigvis er Hernar en liten øy, som jeg i dag tok MANGE flere runder enn vanlig på, siden jeg visst at flere "hardcore" kryssere ville vurdere å ta turen.

Stressnivået ble ikke mindre da fuglen forsvant to ganger, i overkantet av en time hver gang. Og hver gang trodde jeg klippesvalen hadde dratt sin vei. Typisk nok rett før båten ankom, kom solen fram – og med solen kom fuglen! Jeg knipset febrilsk og prøvde å se vekk fra smerten i fingeren hver gang jeg trykket på avløseren. Til slutt måtte jeg gi meg og løpe til båten.

Til tross for at dette er den eneste dagen i uken der båten tar en tur ut til Hernar midt på dagen var det ingen fuglefolk som kom med den. På Hernar er det virkelig "finders keepers". Inntil videre...

Mer om klippesvaleobservasjonene og aktiviteten den medførte på Hernar 5.-7. mai 2011 kan du lese om på Julian Bells blogg: Øygarden Birding  [2,3] 

 

Referanser:

[1]
Bell, J. (2014). Hernar 05 may 2011 - CRAG MARTIN!!!!!. Øygarden Birding. oeygardenbirds.blogspot.com/2011/05/hernar-05-may-2011-crag-martin.html

[2]
Bell, J. (2014). Hernar 06 May 2011 - Crag Martin still present!. Øygarden Birding. oeygardenbirds.blogspot.com/2011/05/ygarden-06-may-2011-crag-martin-still.html

[3]
Bell, J. (2014). Hernar 07 May 2011 - Crag Martin still present. Øygarden Birding. oeygardenbirds.blogspot.com/2011/05/ygarden-07-may-crag-martin-still.html

 

 

Referanse til denne artikkelen:
Bell, J. (2014). Klippesvale for førstegang i Norge. Svalene Våre.
https://svalenevaare.com/news/klippesvale-for-første-gang-i-norge. (Hentet dd.mm.åååå)

 


 

 

Aktuelt om svaler

Taksvale hekker sammen med fjellvåk

14.07.2022 12:00
Et tilfeldig besøk hos en taksvalekoloni i et naturlig habitat i sør-Norge viser at taksvale (Delichon urbicum) og fjellvåk (Buteo lagopus) kan hekke svært nært inntil hverandre. Fra USA er det tidligere kjent at svaler og rovfugl kan være gode naboer og hekke i symbiose (Barker  et....

Sandsvalebygg på Radøy

11.06.2022 07:03
I løpet av mai 2022 blei det laga eit lite sandsvalehotell ved ``Lommetjødna`` nord på Radøy. Området har tidligere hatt kolonier av sandsvale, den største blei borte på grunn av utbygging av eit klekkeri i forbindelse med ei elv i området.  Nokre spredte observasjoner dei siste åra, og ein på...

Nytt sandsvalebygg på Lauvmoa

15.05.2018 21:27
På Lauvmoa ved Nummedalslågens bredder har det i lang tid vært en sandsvalekoloni. Den har vært utsatt for både predatorer og utrasinger. I 2015 bygde Tor Melseth og Svein Rynning, med hjelp av gode venner, et stort  sandsvalehotell  som de satte ut på denne lokaliteten [1]. Uflaksen...

Larviks andre sandsvalebygg

16.06.2015 19:50
De to karene Tor Melseth og Svein Rynning har i flere år hjulpet sandsvaler i området med å finne egnede hekkeplasser. I år har de, med god hjelp fra Anders Mæland og Arild Knutsen, bygget og satt opp sitt andre sandsvalebygg. Denne gangen på Lauvmoa, ved bredden av Nummedalslågen. Tekst:...

Det første sandsvalehotellet i Larvik

06.10.2014 20:15
To svaleentusiaster fra Larvik, Tor Melseth og Svein Rynning lagde i løpet av vinteren 2013-2014 et nytt sandsvalebygg. Det ble brukt noen ettermiddager og kvelder på byggingen. Bygget ble laget ferdig inne i en garasje og etterpå kjørt til Gjone litt nord for Larvik. Med hjelp fra...

NorStone Tau fortsetter tilretteleggingen for sandsvaler

18.06.2014 21:38
NorStone på Tau i rogaland har i flere år vedlikeholdt en kunstig sandskjæring for både å hjelpe sandsvalene med boplass, og å holde dem unna lagerhaugene på anlegget [1]. Dette har fungert godt, men det har vært en veldig ressurskrevende aktivitet. Som et forsøk på å redusere det...

Amursvale doublè på Vestvågøy

26.05.2014 08:15
Det blir ikke gjort så mange observasjoner av amursvale i Norge i løpet av et år. Og når de først oppdages, så er det vanligvis enkeltindivider. Ved Storeidvatnet på Vestvågøy ble det nylig observert to amursvaler samtidig [1]. For å gjøre funnet enda mer spesielt viser det...

Klippesvale for første gang i Norge

13.02.2014 19:36
Klippesvale er en art som vanligvis holder til i Middelhavsregionen og østover i Asia. 5. Mai 2011 dukket det opp ett eksemplar av arten på Hernar utenfor Bergen [1]. Dette er den første og foreløpig eneste dokumenterte observasjonen av klippesvale i Norge. Den heldige...

Amursvale 1980-2013

30.01.2014 20:14
     Amursvalene har sitt utbredesesområde hovedsaklig i et smalt belte i søreuropa fra Iberia østover til India og Kina. Selv om det er et godt stykke unna amursvalas vanlige tilholdssteder, så kommer det de fleste somre noen individer på besøk nordover...

Entusiaster i Larvik

09.12.2013 22:18
I forbindelse med at sandsvala ble valgt til årets fugl i 2010 ble det gjennomført en landsomfattende kartlegging av sandsvalebestanden. På Gjone, i Lågendalen litt nord for Larvik ble det funnet en inntil da ukjent sandsvalekoloni, men denne kolonien var plaget av at rev kom og gravde ut...
1 | 2 >>