Klippesvale for første gang i Norge

13.02.2014 19:36

Klippesvala er en art som holder til i Middelhavsregionen og østover i Asia. Mai 2011 dukket det opp ett eksemplar av arten på Hernar utenfor Bergen. Dette er den første og foreløpig eneste dokumenterte observasjonen av klippesvale i Norge. Den heldige observatøren var Julian Bell, og her er hans egen beretning om det interesante funnet.

 

Helt siden jeg flyttet til Øygarden i 2003 visste jeg at Hernar hadde potensiale for sjeldenheter. Det var derimot ikke før 2008 at jeg begynte å besøke øyen. Siden den gangen har jeg forsøkt å ta båtturen ut dit en gang i uken dersom det er mulig. Disse turene har gitt gevinst i form av sjeldne fugler flere ganger, med blant annet østsanger, hauksanger, tartarpiplerke og gulbrynsanger.

Klippesvale

De hvite flekkene på stjerfjærene er et av de sikreste tegnene for å skille klippesvala fra sandsvala.   Foto: Julian Bell / http://www.naturalbornbirder.com/

Øygarden har aldri blitt dokumentert som noen utpreget magnet på sjeldne fugler om våren. Dette kan skyldes at mange (meg selv inkludert) har satset på å telle trekkende sjøfugler fra Skogsøy. Gulnebblomtrekket seint i april og i tidlig mai er noe jeg og flere har sterkt fokus på – ofte på bekosting av andre ting. "Gode" vårfugler på Hernar har derimot hittil vært få, men i Hordalandsammenheng finnes det nevneverdige arter som blant annet rosenfink, rosenstær, svartrødstjert og gulsanger.

Etter en dag med snekkerarbeid på huset, der jeg muligens knakk høyre pekefinger, hadde jeg valget mellom legevakten og Hernar. Heldigvis valgte jeg Hernar. Inspirert av siste nytt på Shetland og Fair Isle var forventingene som vanlig høye. Men tiden skulle vise at de ikke var høye nok - for en gangs skyld! Håpet var å finne en rødstrupesanger, mens de virkelig forventingene var en fluesnapper eller en buskskvett.

Stjerten hos klippesvala er i motsetning til hos sandsvala ukløftet.   Foto: Julian Bell / http://www.naturalbornbirder.com/

Bortimot den første fuglen jeg fikk øye på etter å ha kommet i land var en svale som åpenbart krevde mer oppmerksomhet – selv at jeg fikk mindre enn et sekund på første visning. På andre visning kunne jeg knapt tro mine egne øyne – klippesvale! Ikke mulig tenkte jeg, og fyrte av noen skudd med kamera. Dokumentasjonen var sikret. Helt utrolig! Det var temmelig overskyet og lyset var vanskelig for fotografering. Selv om jeg har en del efaring med arten tok jeg en kjapp telefon til en fuglekompis for å forsikre meg om at alt stemte før jeg tok kontakt med "de voksne" fuglefolkene som la ut observasjonen på BV-systemet og Artsobservasjoner.

Klippesvale.   Foto: Julian Bell / http://www.naturalbornbirder.com/

Etter dette var det ikke fred å få. Fuglen forsvant i lengre perioder og flere ganger trodde jeg at den hadde dratt sin vei. Jeg trodde i utgangspunktet at dette dreide seg om andre funn for Norge, men fikk vite at det var godt mulig det første dokumenterte funn. Dermed blir de neste timene temmelig spente. Sikre bedre bevis, informere omverden, svare telefon og holder styr på fuglen. Heldigvis er Hernar en liten øy, som jeg i dag tok MANGE flere runder enn vanlig på, siden jeg visst at flere "hardcore" kryssere ville vurdere å ta turen.

Stressnivået ble ikke mindre da fuglen forsvant to ganger, i overkantet av en time hver gang. Og hver gang trodde jeg klippesvalen hadde dratt sin vei. Typisk nok rett før båten ankom, kom solen fram – og med solen kom fuglen! Jeg knipset febrilsk og prøvde å se vekk fra smerten i fingeren hver gang jeg trykket på avløseren. Til slutt måtte jeg gi meg og løpe til båten.

Til tross for at dette er den eneste dagen i uken der båten tar en tur ut til Hernar midt på dagen var det ingen fuglefolk som kom med den. På Hernar er det virkelig "finders keepers". Inntil videre...

 

Mer om klippesvaleobservasjonen og aktiviteten den medførte på Hernar 5.-7. mai 2011 kan du lese om på Julian Bells blogg: Øygarden Birding

 

Aktuelt om svaler

Nye sandsvalerapporter

26.08.2023 23:13
Svalene våre har nå sluppet to nye publikasjoner: Sandsvaler -Bygging av kunstig hekkefasade. Her finner du tekst og bilder som viser framgangsmåten for å bygge en kunstig hekkefasade i treverk, samt litt om bakgrunnen for å lage dette sandsvalebygget Sandsvala i Heim -Tiltaksrettet kartlegging...

Låvesvale: Eldre hannfugler får flere barn

17.02.2023 22:53
Foretrekker hunnene eldre hanner, eller er de mer fruktbare? Forskning på låvesvaler gir nye svar. Les oppsummeringa fra forskningsprosjektet i en artikkel fra Universitetet i Oslo eller les hele forskningsartikkelen her.

Grunneierkontrakt for habitatforbedrende tiltak i sandsvalelokaliteter

29.11.2022 17:55
Det har vært en del forespørsler angående grunneierkontrakt for tiltak i forbindelse med utbedring av naturlige sandsvalelokaliteter. Det er jo ikke så mange som driver med slikt, så det har naturlig nok ikke vært et stort behov for slike kontrakter. Nå har imidlertid Svalene Våre utformet et...

Taksvale hekker sammen med fjellvåk

14.07.2022 12:00
Et tilfeldig besøk hos en taksvalekoloni i et naturlig habitat i sør-Norge viser at taksvale (Delichon urbicum) og fjellvåk (Buteo lagopus) kan hekke svært nært inntil hverandre. Fra USA er det tidligere kjent at svaler og rovfugl kan være gode naboer og hekke i symbiose (Barker  et....

Sandsvalebygg på Radøy

11.06.2022 07:03
I løpet av mai 2022 blei det laga eit lite sandsvalehotell ved ``Lommetjødna`` nord på Radøy. Området har tidligere hatt kolonier av sandsvale, den største blei borte på grunn av utbygging av eit klekkeri i fbm med ei elv i området.  Nokre spredte observasjoner dei siste åra, og ein på 8-10...

Taksvalene på Renndølsetra

02.05.2022 22:37
I Innerdalen på Nordmøre har eieren av Renndølsetra hatt et ønske om at taksvalene skal ha nok plass til å bygge sine reir. Derfor bygde han like godt et eget hotell til dem like ved setra. Hvordan han gjorde dette, og tips fra bygginga kan du lese i denne .pdf-fila  Denne artikkelen var...

Sandsvalekartlegging i Sverige 2020-2021

17.03.2022 08:42
Bengt Legnell, BirdLife Sverige har gjort en formidabel jobb med kartlegging av sandsvala over hele landet. Hovedfokus har vært å dokumentere antall sandsvalekolonier i Sverige, hvor disse er, samt kolonistørrelse og biotopvalg. Det har ikke vært et mål å fastlå den totale bestandsstørrelsen Å...

Sandsvalebygg -status 2021

03.12.2021 22:25
En kort oppsummering av status for noen av sandsvalebyggene i Norges land. Det begynner å bli noen bygg rundt omkring, så det blir ingen komplett oversikt. Det har kommet et nytt konsept i løpet av året. -Mobile sandsvalebygg, egnet til bruk ved for eksempel anleggsvirksomheter. Dette kan etter...

Med svaler i krig

03.12.2021 19:34
Historiker Halvor Tjønn og Ornitolog Håkan Billing i samfunnspodden EKKO -Et NRK radioprogram fra 2017, i forbindelse med at taksvale var utpekt som årets fugl.  Her snakkes det først om tilbakegangen for taksvala her hjemme i Norge og grunner til det. Men det viktigste temaet i dette...

Sandsvala blir truet

24.11.2021 12:14
I dag ble den nye rødlista for arter sluppet. Også denne gangen havner sandsvala i en ny kategori. I 2015 havnet den sammen med taksvala i kategorien Nær truet (NT). Som den eneste svalearten rykket sandsvala denne gangen ett hakk videre og endte nå opp som Sårbar (VU). Med dette havnet arten...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>