Aktuelt om svaler

Nye sandsvalerapporter

26.08.2023 23:13
Svalene våre har nå sluppet to nye publikasjoner: Sandsvaler -Bygging av kunstig hekkefasade. Her finner du tekst og bilder som viser framgangsmåten for å bygge en kunstig hekkefasade i treverk, samt litt om bakgrunnen for å lage dette sandsvalebygget Sandsvala i Heim -Tiltaksrettet kartlegging...

Låvesvale: Eldre hannfugler får flere barn

17.02.2023 22:53
Foretrekker hunnene eldre hanner, eller er de mer fruktbare? Forskning på låvesvaler gir nye svar. Les oppsummeringa fra forskningsprosjektet i en artikkel fra Universitetet i Oslo eller les hele forskningsartikkelen her.

Grunneierkontrakt for habitatforbedrende tiltak i sandsvalelokaliteter

29.11.2022 17:55
Det har vært en del forespørsler angående grunneierkontrakt for tiltak i forbindelse med utbedring av naturlige sandsvalelokaliteter. Det er jo ikke så mange som driver med slikt, så det har naturlig nok ikke vært et stort behov for slike kontrakter. Nå har imidlertid Svalene Våre utformet et...

Taksvale hekker sammen med fjellvåk

14.07.2022 12:00
Et tilfeldig besøk hos en taksvalekoloni i et naturlig habitat i sør-Norge viser at taksvale (Delichon urbicum) og fjellvåk (Buteo lagopus) kan hekke svært nært inntil hverandre. Fra USA er det tidligere kjent at svaler og rovfugl kan være gode naboer og hekke i symbiose (Barker  et....

Sandsvalebygg på Radøy

11.06.2022 07:03
I løpet av mai 2022 blei det laga eit lite sandsvalehotell ved ``Lommetjødna`` nord på Radøy. Området har tidligere hatt kolonier av sandsvale, den største blei borte på grunn av utbygging av eit klekkeri i fbm med ei elv i området.  Nokre spredte observasjoner dei siste åra, og ein på 8-10...

Taksvalene på Renndølsetra

02.05.2022 22:37
I Innerdalen på Nordmøre har eieren av Renndølsetra hatt et ønske om at taksvalene skal ha nok plass til å bygge sine reir. Derfor bygde han like godt et eget hotell til dem like ved setra. Hvordan han gjorde dette, og tips fra bygginga kan du lese i denne .pdf-fila  Denne artikkelen var...

Sandsvalekartlegging i Sverige 2020-2021

17.03.2022 08:42
Bengt Legnell, BirdLife Sverige har gjort en formidabel jobb med kartlegging av sandsvala over hele landet. Hovedfokus har vært å dokumentere antall sandsvalekolonier i Sverige, hvor disse er, samt kolonistørrelse og biotopvalg. Det har ikke vært et mål å fastlå den totale bestandsstørrelsen Å...

Sandsvalebygg -status 2021

03.12.2021 22:25
En kort oppsummering av status for noen av sandsvalebyggene i Norges land. Det begynner å bli noen bygg rundt omkring, så det blir ingen komplett oversikt. Det har kommet et nytt konsept i løpet av året. -Mobile sandsvalebygg, egnet til bruk ved for eksempel anleggsvirksomheter. Dette kan etter...

Med svaler i krig

03.12.2021 19:34
Historiker Halvor Tjønn og Ornitolog Håkan Billing i samfunnspodden EKKO -Et NRK radioprogram fra 2017, i forbindelse med at taksvale var utpekt som årets fugl.  Her snakkes det først om tilbakegangen for taksvala her hjemme i Norge og grunner til det. Men det viktigste temaet i dette...

Sandsvala blir truet

24.11.2021 12:14
I dag ble den nye rødlista for arter sluppet. Også denne gangen havner sandsvala i en ny kategori. I 2015 havnet den sammen med taksvala i kategorien Nær truet (NT). Som den eneste svalearten rykket sandsvala denne gangen ett hakk videre og endte nå opp som Sårbar (VU). Med dette havnet arten...
Elementer: 1 - 10 av 68

Jobber du i et sandtak eller pukkverk?

Se her!

Artsomtaler

Låvesvale

 

Taksvale     

 

 Sandsvale

 

Amursvale

 

Klippesvale

Smått på nett

Sandsvale

10.07.2014 20:11

Et blogginnlegg med fine bilder.

Les det på Ottars fotoblogg

<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>