Aktuelt om svaler

Taksvalene på Renndølsetra

02.05.2022 22:37
I Innerdalen på Nordmøre har eieren av Renndølsetra hatt et ønske om at taksvalene skal ha nok plass til å bygge sine reir. Derfor bygde han like godt et eget hotell til dem like ved setra. Hvordan han gjorde dette, og tips fra bygginga kan du lese i denne .pdf-fila  Denne artikkelen var...

Sandsvalekartlegging i Sverige 2020-2021

17.03.2022 08:42
Bengt Legnell, BirdLife Sverige har gjort en formidabel jobb med kartlegging av sandsvala over hele landet. Hovedfokus har vært å dokumentere antall sandsvalekolonier i Sverige, hvor disse er, samt kolonistørrelse og biotopvalg. Det har ikke vært et mål å fastlå den totale bestandsstørrelsen Å...

Sandsvalebygg -status 2021

03.12.2021 22:25
En kort oppsummering av status for noen av sandsvalebyggene i Norges land. Det begynner å bli noen bygg rundt omkring, så det blir ingen komplett oversikt. Det har kommet et nytt konsept i løpet av året. -Mobile sandsvalebygg, egnet til bruk ved for eksempel anleggsvirksomheter. Dette kan etter...

Med svaler i krig

03.12.2021 19:34
Historiker Halvor Tjønn og Ornitolog Håkan Billing i samfunnspodden EKKO -Et NRK radioprogram fra 2017, i forbindelse med at taksvale var utpekt som årets fugl.  Her snakkes det først om tilbakegangen for taksvala her hjemme i Norge og grunner til det. Men det viktigste temaet i dette...

Sandsvala blir truet

24.11.2021 12:14
I dag ble den nye rødlista for arter sluppet. Også denne gangen havner sandsvala i en ny kategori. I 2015 havnet den sammen med taksvala i kategorien Nær truet (NT). Som den eneste svalearten rykket sandsvala denne gangen ett hakk videre og endte nå opp som Sårbar (VU). Med dette havnet arten...

Mobilt sandsvalebygg

31.05.2021 13:58
Sammen med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ble utfordringen til Nye Veier-prosjektet ny, trafikksikker E39 gjennom Mandal løst i rekordfart. Med etableringen av det som kanskje er Norges første mobile sandsvalehotell, og bygd av ildsjeler i Naturvernforbundet.   Utfordringer...

Nytt svalebygg i Trøndelag

20.05.2021 11:32
I Heim kommune har det i forkant av årtes hekkesesong blitt nye muligheter for sandvalene å finne seg en hekkeplass. Sandsvalene har tidligere hekket på denne lokaliteten, men den naturlige sandskjæringa raste ut hver vinter. Etter hvert har det blitt arbeidssomt å vedlikeholde denne hekkeplassen....

Sandsvalene i Rissa

25.12.2020 15:26
Her en artikkel av Odd Rygh som ble trykket i magasinet Trøndersk Natur Nr. 1-2020. Artikkelen handler om hvordan forholdene for Sandsvalene i Skaugdalen  har endret seg gjennom de siste tiårene, og om hvordan noen få personers innsats gjør stor forskjell for sandsvalene i området. Som på så...

Sandsvalebygg -status 2020

08.11.2020 18:23
Våren 2020 ble noen steder, som i Trøndelag, noe uvanlig. Etter sandsvalenes ankomst kom vinteren med et tilbakeslag, og ganske mye snø la seg over landskapet ei ukes tid. Dette gjorde det utfordrende for arter som lever utelukkende av insekter og kan kanskje lokalt ha påvirket både overlevelse og...

Bokomtale: A handbook to the Swallows and Martins of the world

19.05.2020 23:24
Les bokomtalen om denne omfattende boka her:    
Elementer: 1 - 10 av 63

Jobber du i et sandtak eller pukkverk?

Se her!

Artsomtaler

Låvesvale

 

Taksvale     

 

 Sandsvale

 

Amursvale

 

Klippesvale

Smått på nett

Taksvale - Common House Martin (Delichon urbicum)

26.05.2014 19:58

Innlegg på Esben's Naturfotoblogg med fine bilder av taksvaler som samler reirmateriale.


<< 29 | 30 | 31 | 32 | 33